არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-III სართული 5

ბინა # 39

2

54.9 მ2

44.3 მ2

15.9 მ2

3.9 მ2

1.3 მ2

9.3 მ2