არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-IV სართული 3

ბინა # 9

3

74 მ2

55.4 მ2

12.7 მ2

15 მ2

5.6 მ2

18.6 მ2