გაყიდულია

არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 4 სართული 4

ბინა # 11

3

75.3 მ2

63.7 მ2

13.3 მ2

15.2 მ2

5.2 მ2

9 მ2

1.3 მ2