არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 4 სართული 4

ბინა # 12

3

93 მ2

70.8 მ2

15.2 მ2

18.7 მ2

5.3 მ2

8.1 მ2

14.1 მ2