არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 4 სართული 4

ბინა # 14

3

74 მ2

55.4 მ2

12.7 მ2

15 მ2

5.6 მ2

18.6 მ2