არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-IV სართული 5

ბინა # 20

2

56.6 მ2

42.7 მ2

14.9 მ2

5.6 მ2

13.9 მ2