არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 5 სართული 2

ბინა # 9

3

73.6 მ2

67 მ2

17.9 მ2

10.7 მ2

6.1 მ2

1.3 მ2

5.3 მ2