არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-V სართული 3

ბინა # 10

3

77.9 მ2

66.1 მ2

15.3 მ2

13.7 მ2

4.6 მ2

1.3 მ2

1.3 მ2

9.2 მ2