არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 5 სართული 4

ბინა # 24

3

89.6 მ2

60.7 მ2

15.4 მ2

12 მ2

3.9 მ2

27.6 მ2

1.3 მ2