არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-V სართული 5

ბინა # 35

2

66.1 მ2

51.4 მ2

15.6 მ2

4.4 მ2

14.7 მ2