არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-VII სართული 1

ბინა # 5

3

73.3 მ2

48.7 მ2

13.7 მ2

8.9 მ2

3.9 მ2

24.6 მ2