არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 7 სართული 2

ბინა # 15

2

53.7 მ2

43.3 მ2

13.3 მ2

5.4 მ2

9.1 მ2

1.3 მ2