არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-VII სართული 2

ბინა # 18

2

65.7 მ2

50.6 მ2

17 მ2

6.6 მ2

15.1 მ2