არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 7 სართული 3

ბინა # 22

2

52.7 მ2

42.3 მ2

14.3 მ2

3.9 მ2

9.1 მ2

1.3 მ2