არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 7 სართული 3

ბინა # 26

3

83.1 მ2

76.2 მ2

19.4 მ2

10.8 მ2

5 მ2

1.3 მ2

5.6 მ2