არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 7 სართული 4

ბინა # 39

3

64.9 მ2

50.1 მ2

11.5 მ2

4.4 მ2

14.8 მ2