არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-VII სართული 5

ბინა # 57

2

53.7 მ2

43.3 მ2

13.3 მ2

5.4 მ2

9.1 მ2

1.3 მ2