არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 6 სართული 2

ბინა # 8

3

79.9 მ2

64 მ2

11.9 მ2

14.4 მ2

5.1 მ2

14.6.1.3 მ2