არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 6 სართული 3

ბინა # 14

2

54 მ2

44.5 მ2

15.9 მ2

5.5 მ2

9.5 მ2