არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-VI სართული 4

ბინა # 19

2

54 მ2

44.5 მ2

15.9 მ2

5.5 მ2

9.5 მ2