არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-VI სართული 5

ბინა # 21

2

50.9 მ2

40.9 მ2

13.8 მ2

5.4 მ2

8.7 მ2

1.3 მ2