არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 8 სართული 2

ბინა # 11

3

83.8 მ2

69.4 მ2

15.9 მ2

14.3 მ2

4.3 მ2

14.4 მ2