არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-VIII სართული 2

ბინა # 12

3

61.6 მ2

55.4 მ2

16.2 მ2

10.5 მ2

7.3 მ2

6.2 მ2