არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-VIII სართული 2

ბინა # 13

2

59.7 მ2

45 მ2

16.4 მ2

5.5 მ2

14.7 მ2