არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-VIII სართული 3

ბინა # 33

3

83 მ2

77.7 მ2

19.7 მ2

18.4 მ2

5.7 მ2

5.3 მ2