არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-X სართული 2

ბინა # 6

2

50.3 მ2

41.2 მ2

14.3 მ2

4.2 მ2

3.3 მ2

5.8 მ2