არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-X სართული 2

ბინა # 7

2

69.4 მ2

55.7 მ2

13.1 მ2

5.5 მ2

13.7 მ2