არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 10 სართული 3

ბინა # 9

3

74.7 მ2

54.4 მ2

11.9 მ2

13 მ2

5 მ2

19 მ2

1.3 მ2