არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-X სართული 3

ბინა # 10

4

91.1 მ2

69.7 მ2

14.5 მ2

12.1 მ2

11.4 მ2

4.5 მ2

1.3 მ2

20.1 მ2