არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-X სართული 5

ბინა # 21

2

50.3 მ2

41.2 მ2

14.3 მ2

4.2 მ2

3.3 მ2

5.8 მ2